MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH 5-22

Click ảnh xem chi tiết

MẶT BẰNG OFFICE TEL

Click ảnh xem chi tiết

MẶT BẰNG SHOPHOUSE

Click ảnh xem chi tiết

MẶT BẰNG SHOPHOUSE TẦNG 1 VÀ TẦNG 2
SHOPHOUSE TẦNG 1
SHOPHOUSE TẦNG 2

Click ảnh xem chi tiết

MẪU CĂN HỘ

Click ảnh xem chi tiết

MẪU BẢN VẼ SHOP HOUSE

Click ảnh xem chi tiết

NHẬN BÁO GIÁ